Aleš Burian

1956 – narozen v Brně
1975-81 – studium na Fakultě architektury VUT Brno
1981-91 – Stavoprojekt Brno
1986 – architektonický seminář La citta e il Fiume ve Florencii
1991 – architektonická kancelář Burian - Křivinka
1991 – Workshop Praha 91
1992-99 – externí úvazek na Fakultě architektury VUT Brno