Gustav Křivinka

1961 – narozen v Brně
1981-86 – studium na Fakultě architektury VUT Brno
1986-91 – Stavoprojekt Brno
1990 – atelier prof. A. Schweighofera ve Vídni
1991 – architektonická kancelář Burian - Křivinka
1991 – Workshop Praha 91
1995-96 – externí úvazek na Fakultě architektury VUT Brno