Fakulta informačních technologií VUT Brno
Brno 2004–2007

Přestavba bývalého kartuziánského kláštera v Brně – Králově Poli pro potřeby Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického. Vznikl kampus sestávající z historických klášterních budov, které byly doplněny novostavbami auly, ústavů a laboratoří, vzájemně propojených nadzemní lávkou. Klášterní pivovar se proměnil ve společenské a kulturní centrum fakulty.
zpět