Rekonstrukce Radioterapie a Nukleární medicíny MOÚ Brno
Realizace 1997

Rekonstrukce oddělení radioterapie a nukleární medicíny včetně jídelny zaměstnanců.
Projektová dokumentace zpracována ve spolupráci s firmou Project Building s.r.o.
zpět