Přestavba železničního uzlu
Brno, Urbanistická studie 2002

Studie rozvoje města v souvislosti s přeložením železničního terminálu.
zpět