Studie bytového domu
Brno, 2010

Vyzvaná soutěž nadstandardniho bytového domu v Masarykovi čtvrti.
zpět