Rozšíření centrály ČSOB Praha-Radlice / projekt sparrow 1400 + TC
Praha

realizace
soutěžní studie / 2013 

Záměrem zadavatele bylo rozšíření stávajícího sídla ČSOB v Praze Radlicích o školící centrum a další budovu pro 1400 trvalých pracovišť umístěných převážně ve sdíleném pracovním prostředí typu open space. Součástí návrhu je nová urbanistická a dopravní koncepce širšího okolí. 

Spolupráce: Zdeněk Eichler
zpět