Rekonstrukce a dostavba Piaristické koleje v Litomyšli
Litomyšl, zámecké návrší

realizace
2011–2014

Piaristická kolej je součástí  programu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli, jehož cílem je oživení historických staveb návrší. Kolej se nachází v bezprostřední blízkosti litomyšlského zámku a spolu s budovami starého a nového  pivovaru definuje prostor před jeho vstupem.  

Jedná se o významnou barokní stavbu, která  spolu s kostelem Nalezení sv. Kříže a původní piaristickou školou tvoří na návrší důležitý protipól zámku. Kolej bude sloužit Fakultě restaurování University Pardubice pro potřeby výuky i ubytování studentů. Součástí stavby je i nová přístavba fakultní knihovny, na nároží ulic Jiráskovy a Zámecké, která respektuje původní stavební čáru i stávající výšku sousedních říms a dotváří tak důležitý urbanistický prostor soudobou stavbou.
zpět