Pavilon Q, Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Brno

realizace
2012–2013

Pavilon Q je zatím poslední stavbou realizovanou v areálu Fakulty informačních technologií v bývalém kartuziánském klášteře
v Brně Králově Poli. 

Dotváří areál hospodářského dvora kláštera, vymezeného zámečkem, pivovarem a novostavbami z roku 2007, dostavbou jeho jihozápadního nároží. Z historických budov zde zůstaly zachovány pouze přízemní obvodová zeď a velké pivovarské sklepy.

Spoluautor: ing arch. Vladislav Vrána
Projektová dokumentace: Atelier 2002 s.r.o.
zpět