Revitalizace středu města Havlíčkova Brodu
Havlíčkovo náměstí a Dolní ulice, Havlíčkův Brod

realizace
2009–2011

Havlíčkovo náměstí je přirozeným centrem historického jádra města, jehož vznik se datuje k začátku 13. století. Nové řešení muselo respektovat stávající dopravní situaci, kdy značná dopravní zátěž je vedena přes náměstí diagonálně. Vlastní návrh je řešen důsledně s upřednostněním pěšího pohybu po náměstí. Všechny plochy jsou zadlážděny přírodním kamenem – převážně místní lipnickou žulou. Většina prvků mobiliáře je atypická, prameníky jsou bronzové. Součástí návrhu je i zastřešená letní scéna. 
zpět