Školící PET centrum Řež (pozitronová emisní tomografie)

Husinec u Prahy

realizace
2012, 2013

Prostory školícího centra slouží pro výuku aplikace radiofarmak a obsluhu kamery pozitronové emisní tomografie (PET kamery).

Spolupráce: Vladislav Vrána

Investor: ÚJV – Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.

Autor fotografií: Filip Šlapal
zpět