Bytový dům Kalvodova 4

Pisárky, Brno

realizace
2014

Bytový dům se nachází na místě někdejšího rodinného domu a přístavby bistra. Objekt má dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží se třemi byty a jednou kanceláří. Architektonické prostředky jsou záměrně střídmé, kompozice je tvořena skladbou a vzájemným propojením dvou jednoduchých kubických tvarů.

Investor: K-TIME s. r. o.

Autor fotografií: Filip Šlapal
zpět